fbpx

Oksana Pawłowska

Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie muzyki ludowej, folkloru i etnografii (1997–2002), a od 2004 roku zajmuje się badaniami nad tradycyjnymi praktykami fizycznymi Białorusinów i Słowiań. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć gimnastyki od 2005 roku. Przeszkoliła ponad 180 instruktorów, 79 instruktorów w ramach nowego programu szkoleniowego od 2021 r.

W latach 2018-2019 została zaproszona jako ekspert i autor metodyki wykonywania ćwiczeń w badaniu pt. „Ocena wybranych parametrów sprawności układu odpornościowego oraz równowagi hormonalnej u kobiet ćwiczących jogę i gimnastykę słowiańską dla kobiet” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Odpowiadała za doradztwo mgr Magdalenie Napieralskiej — fizjoterapeuty, która uczyła grupę kobiet podczas badania. Kobiety są szkolone zgodnie z techniką ćwiczeń opracowaną przez Pawłowską.

W marcu 2021 r. wspólnie z dr n. o zdr. Natasza Tobiasz-Kałkun złożylaś wniosek w ramach projektu pt. „Priorytet IV Innowacje Społeczne w obszarze kształcenia”. Projekt tego wniosku koncentruje się na przydatności „Gimnastyki Słowiańskiej w Tradycji Białoruskiej” w pracy położnej z kobietą w opinii studentek położnictwa, uczestniczek badań. W 2022 roku projekt ten był kontynuowany przez CORE-Concept GTS-C: „CORE Concept — gimnastyka tradycyjna słowiańska w ciąży”.

Jestem instruktorem gimnastyki w Polsce i Europie, która rozwija gimnastykę w ramach podejścia naukowego. Angażuje ekspertów z dziedziny fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej i położnictwa w badania nad tradycyjnymi technikami ćwiczeń. W 2023 r. wydałam książkę pt. „Gimnastyka NieSłowiańska: od tradycyjnych pozycji porodowych do fizjoterapii. Wprowadzenie do podstaw gimnastyki tradycyjnej”, autorzy: O. Pawłowska, K. Shylinhouski, M. Napieralska, N. Tobiasz-Kałkun.

Doradza autorom artykułów i badań z zakresu etnografii i kulturoznawstwa.

„Rewizja pragmatyki obrzędów panny młodej w łaźni: motywy „słupek nowotoczony” w weselnych lamentach i „krzyżem leżeć” w inwektywnej pieśni Kupały z tradycji rosyjskiej i białoruskiej XIX – pocz. XX wieku”. W: Studia Białorutenistyczne. Rocznik UMCS. Lublin, 2023 (W druku).

„Transcultural identity of twerking. A cultural evolution study of women’s bodily practices of the Slavic and East African communities”. In: Social Epistemology Journal, 2023 (In print).

„Rejon białoruskiej pieśni na swieto Kupały z motywem łaźni w świetle danych etnograficznych”. W: Autentyczny folklor: problemy zachowania, badania, percepcji (wspomnienia antropologa Zinaidy Mazejki): zbiór artykułów naukowych. Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki. Mińsk, 2020. Wydanie ХIV. S. 79–80.

„Obejmować słup, leżać przed sopuchą: rytuał panny młodej w łaźni Białorusinów”. W: Falklarystyczne badania: Kontekst. Typologia. Powiązania: zbiór artykułów naukowych. Wydanie 15. Białoruski Państwowy Uniwersytet. Mińsk, 2019. S. 127–139.

Magdalena Napieralska

Mgr fizjoterapii, dyplomowany terapeuta PNF, międzynarodowy terapeuta OM Cyriax, instruktor na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu od 2006 r., instruktor aktywnej rehabilitacji w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie wielkopolskim od 2009 r. Zawodowo związana z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym nr 4 im. W. Degi UM w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Oksanę Pawłowską poznałam w 2017 roku na kursie instruktorskim Gimnastyki Tradycyjnej Kobiet w Polsce. Studiowałam przez ponad rok i otrzymałam certyfikat. W 2019 roku pod jej opieką merytoryczną uczyłam grupę kobiet, które brały udział w badaniu medycznym tej praktyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Po przeprowadzce Oksany w 2020 r. do Polski prowadze modul (nr. 2) szkolenia „Gimnastyka Tradycyjna [Słowiańska] jako narzędzie fizjoterapii” na kursach instruktorskich.

W 2022 r. z radością przyjęłam zaproszenie do napisania rozdziału w książce pt. „Gimnastyka NieSłowiańska: od tradycyjnych pozycji porodowych do fizjoterapii. Wprowadzenie do podstaw gimnastyki tradycyjnej”.

Cytat: 27 ćwiczeń to funkcjonalny (uniwersalny, holistyczny) system pracy z ciałem, który można wykorzystać na wiele sposobów:

  • jako naukę prawidłowej, świadomej postawy ciała, od której zależy poprawność wykonywanych wszystkich ćwiczeń, poprzez ugruntowanie stóp w podłożu, poczucia ciała w przestrzeni, symetrii obciążenia kończyn dolnych (lewa, prawa);
  • prawidłowego, świadomego oddechu – uwarukowanego przyjęciem prawidłowej pozycji ciała;
  • jako urozmaicenie dotychczasowych regularnych form ruchu: uzupełnienie uprawianych dyscyplin sportowych, które tworzą wymuszone pozycje, wymuszają nieprawidłowe wzorce ruchowe, przeciążenia, ból;
  • jako profilaktyka zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn,
  • jako doskonalenie równowagi, koordynacji ruchowej, wytrzymałości mięśni posturalnych (głębokich).
  • jako pełny trening (siły, wytrzymałości, gibkości), regularną aktywność samą w sobie;
  • pomaga wypracować dobre nawyki np. pochylania się – a nieumiejętne, wielokrotnie powtarzane schylanie, podnoszenie, jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa w obecnych czasach.

Zdjęcie: Fakty UMP. Dwumiesięcznik informacyjny. Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nr 6/2019, Rok XVI. S. 21.

Natasza Tobiasz-Kałkun

Dr n. o zdr., położna dyplomowana (ang. RM — registered midwife), edukator ds. dibetologii, wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy. Związana między innymi z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego a następnie z Collegium Medicum UWM w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję Kierownika Katedry Położnictwa. Aktywny doradca i koordynator krajowych i zagranicznych projektów w zakresie edukacji zdrowotnej. Autor wielu publikacji i szkoleń w tym zakresie. Wiceprezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Prowadzi edukację okołoporodową i diabetologiczną. Studiuje i bada gimnastykę od 2021. Autor projektu i kursu dla instruktorów pt. „CORE Concept Gimnastyka Tradycyjna Kobiet [Słowiańska] — Perinatalna”.

Od 2021 roku jest doradcą medycznym ETNAidea (ćwiczy Gimnastykę Tradycyjną i prowadzi konsultacje z kobietami w ciąży), pomysłodawca CORE Concept GST-C — projektu, który w roku 2022 został przyjęty do konkursu START-Up Med, organizowanego przez Rynek Zdrowia, który jest wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.

Autor rozdziału w książce pt. „Gimnastyka NieSłowiańska: od tradycyjnych pozycji porodowych do fizjoterapii. Wprowadzenie do podstaw gimnastyki tradycyjnej”.

Cytat: „Analiza 27 ćwiczeń gimnastyki pod kątem mechaniki ruchu pozwala stwierdzić, że indywidualnie dobrany, regularny trening ciała może dać wymierne efekty zdrowotne kobiecie w każdym wieku. Gimnastyka Tradycyjna Kobiet prowadzona przez certyfikowanego instruktora, po wcześniejszej konsultacji medycznej (z położną, fizjoterapeutą lub lekarzem) może stanowić doskonałe przygotowanie kobiety do ciąży, porodu i połogu. Naukowa ocena rzeczywistych skutków zdrowotnych Gimnastyki Słowiańskiej z uwzględnieniem zasad medycyny opartej na faktach (ang. EBM) umożliwi optymalne i bezpieczne wykorzystanie jej potencjału. Należy być ostrożnym, aby w metodologii procedur badawczych nie zatracić subtelnej istoty gimnastyki — pielęgnowania kobiecości”.

ETNAIDEA Sp. z o.o.

NIP: 7412158234, REGON: 387601685, KRS: 0000871595

Ostróda, Polska

Tel.: 502 870 987, Whatsapp

E-mail: a.pawlowska@gimnastykaslowianska-online.com